Woda w hotelu, w biurze, w restauracji i domu. Zawsze świeża, łatwo dostępna, bez ograniczeń, dźwigania i magazynowania. Urządzenia zapewniają stały dostęp do wody: zimnej, w temperaturze pokojowej, gazowanej. Bez żadnych limitów i w każdej chwili

Showing all 6 results